Paret med jättegrytor
Foto: Sakari Kiuru

Bekanta dig med "Tomten" och "Päronet" – jättegrytor som formats under istiden – och res tusentals år bakåt i tiden.<0}
 
Kart- och föremålssamlingarna på Askola hembygdsmuseum berättar om områdets förhistoria. De arkeologiska skatter som hittats i Askola vid forngrävningar är de synligaste bevisen på ortens och dess invånares förhistoria. Askola är en av de första orterna med bosättning i Finland. Hembygdsmuseets arkeologiska utställning erbjuder en exceptionellt mångsidig förhistorisk samling och mycket information om ämnet. På museet kan du även bekanta dig med en utställning om jättegrytor. Här beskrivs jättegrytorna som grävts fram på 60-talet och det omfattande talkoarbete som än idag görs för att hålla grytorna i skick.
 
De magnifika jättegrytorna i Askola, som formats av naturens krafter, ligger 8 kilometer från hembygdsmuseet. Den största grytan, ”Jättens badbunke", är 4,2 meter bred och 10,3 meter djup. Dessa gropar mitt i det bergiga skogslandskapet som formats av vatten och stenar har fått sina namn både enligt sin form och till exempel enligt gamla berättelser om hur jättegrytorna blev till.Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Hembygdsmuseet i Askola
Askola-traktens historia presenterad förutom genom för hembygdsmuseer typiska föremål, även genom interiörer, fotoförstoringar samt en speciell förhistorisk samling i spannmålsmagasinets utställningsutrymmen.

Jättegrytorna i Askola